UCHWAŁA NR XLVII/217/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 XLVII21714.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-06-09 08:32:09 | Data modyfikacji: 2014-06-30 18:35:52.
UCHWAŁA NR XLVII/219/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/38/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dwikozy.

 XLVII21914.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-06-09 08:33:21 | Data modyfikacji: 2014-06-30 18:35:43.
UCHWAŁA NR XLVII/220/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dwikozy.

 XLVII22014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-06-09 08:34:17 | Data modyfikacji: 2014-06-30 18:35:33.
UCHWAŁA NR XLVII/221/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dwikozy.

 XLVII22114.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-06-09 08:35:08 | Data modyfikacji: 2014-06-30 18:35:20.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2014r. .  Sesja z 26-02-2014r.  .  Sesja z 26-03-2014r.  .  Sesja z 30-05-2014r.  .  Sesja z 23-06-2014r.  .  Sesja z 28-07-2014r.  .  Sesja z 22-08-2014r.  .  Sesja z 10-09-2014r.  .  Sesja z 01-10-2014r.  .  Sesja z 07-11-2014r.  .  Sesja z 01-12-2014r.  .  Sesja z 08-12-2014r.  .  Sesja z 15-12-2014r.  .  Sesja z 29-12-2014r.  . 
Data wprowadzenia: 2014-06-09 08:35:08
Data modyfikacji: 2014-06-30 18:35:20
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda