UCHWAŁA NR XLVIII/222/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 XLVIII22214.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-06-30 18:25:48.
UCHWAŁA NR XLVIII/224/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach za rok 2013.

 XLVIII22414.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-06-30 18:28:13.
UCHWAŁA NR XLVIII/225/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach za rok 2013.

 XLVIII22514.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-06-30 18:29:27.
UCHWAŁA NR XLVIII/226/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

 XLVIII22614.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-06-30 18:30:53.
UCHWAŁA NR XLVIII/227/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dwikozy z wykonania budżetu za 2013 rok.

 XLVIII22714.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-06-30 18:32:04.
UCHWAŁA NR XLVIII/228/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Kichary.

 XLVIII22814.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-06-30 18:33:12.
UCHWAŁA NR XLVIII/229/14 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dwikozy.

 XLVIII22914.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-06-30 18:34:14.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2014r. .  Sesja z 26-02-2014r.  .  Sesja z 26-03-2014r.  .  Sesja z 30-05-2014r.  .  Sesja z 23-06-2014r.  .  Sesja z 28-07-2014r.  .  Sesja z 22-08-2014r.  .  Sesja z 10-09-2014r.  .  Sesja z 01-10-2014r.  .  Sesja z 07-11-2014r.  .  Sesja z 01-12-2014r.  .  Sesja z 08-12-2014r.  .  Sesja z 15-12-2014r.  .  Sesja z 29-12-2014r.  . 
Data wprowadzenia: 2014-06-30 18:34:14
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda