UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:36:35 | Data modyfikacji: 2014-12-16 14:37:10.
UCHWAŁA NR III/5/2014 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:37:53 | Data modyfikacji: 2014-12-16 14:39:22.
UCHWAŁA NR III/6/2014 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:38:19 | Data modyfikacji: 2014-12-16 14:39:47.
UCHWAŁA NR III/7/2014 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:38:49 | Data modyfikacji: 2014-12-16 14:40:11.
UCHWAŁA NR III/8/2014 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-12-19 08:12:07 | Data modyfikacji: 2014-12-19 08:17:10.
UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-12-19 08:15:35 | Data modyfikacji: 2014-12-19 08:17:39.
UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Dwikozy.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-12-19 08:16:36 | Data modyfikacji: 2014-12-19 08:18:08.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2014r. .  Sesja z 26-02-2014r.  .  Sesja z 26-03-2014r.  .  Sesja z 30-05-2014r.  .  Sesja z 23-06-2014r.  .  Sesja z 28-07-2014r.  .  Sesja z 22-08-2014r.  .  Sesja z 10-09-2014r.  .  Sesja z 01-10-2014r.  .  Sesja z 07-11-2014r.  .  Sesja z 01-12-2014r.  .  Sesja z 08-12-2014r.  .  Sesja z 15-12-2014r.  .  Sesja z 29-12-2014r.  . 
Data wprowadzenia: 2014-12-19 08:16:36
Data modyfikacji: 2014-12-19 08:18:08
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda