Projekt Uchwały

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dwikozy”

 pr120160330.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-03-21 09:13:06 | Data modyfikacji: 2016-11-18 22:15:37.
Projekt Uchwały

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem działającym na terenie Gminy Dwikozy

 pr220160330.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-03-21 09:15:02 | Data modyfikacji: 2016-11-18 22:15:21.
Projekt Uchwały

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Dwikozach

 pr320160330.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-03-21 09:16:43 | Data modyfikacji: 2016-11-18 22:15:05.
Projekt Uchwały

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Dwikozy w 2016 roku.

pr420160330.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-03-21 09:19:22 | Data modyfikacji: 2016-11-18 22:14:48.
Projekt Uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/74/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok.

 pr520160330.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-03-21 09:21:14 | Data modyfikacji: 2016-11-18 22:14:29.
Projekt Uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach.

 pr620160330.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-03-21 09:54:43 | Data modyfikacji: 2016-11-18 22:14:09.
Projekt Uchwały

w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2022.

Uchwała - projekt

ZAŁĄCZNIK do uchwały

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-03-21 09:56:55 | Data modyfikacji: 2016-11-18 22:13:48.
Projekt Uchwały

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 pr820160330.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-03-22 19:13:07 | Data modyfikacji: 2016-11-18 22:13:29.
Projekt Uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2016-2029.

 pr920160330.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-03-22 19:14:22 | Data modyfikacji: 2016-11-18 22:13:05.

Zobacz:
 Projekty Uchwał maj 2019 .  Projekty Uchwał styczeń 2019 .  Projekty Uchwał czerwiec 2018 .  Projekty Uchwał kwiecień 2018 .  Projekty Uchwał luty 2018 .  Projekty Uchwał czerwiec 2017  .  Projekty Uchwał marzec 2017  .  Projekty Uchwał styczeń 2017 .  Projekty Uchwał grudzień 2016 .  Projekty Uchwał listopad 2016 .  Projekty Uchwał marzec 2016 . 
Data wprowadzenia: 2016-03-22 19:14:22
Data modyfikacji: 2016-11-18 22:13:05
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda