Projekt Uchwały

w sprawie: uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

PROJEKT UCHWAŁY

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-03-13 12:40:35.
Projekt Uchwały

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Dwikozy.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-03-22 18:12:13.
Projekt Uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-03-22 18:12:59.

Zobacz:
 Projekty Uchwał maj 2019 .  Projekty Uchwał styczeń 2019 .  Projekty Uchwał czerwiec 2018 .  Projekty Uchwał kwiecień 2018 .  Projekty Uchwał luty 2018 .  Projekty Uchwał czerwiec 2017  .  Projekty Uchwał marzec 2017  .  Projekty Uchwał styczeń 2017 .  Projekty Uchwał grudzień 2016 .  Projekty Uchwał listopad 2016 .  Projekty Uchwał marzec 2016 . 
Data wprowadzenia: 2017-03-22 18:12:59
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda