Projekt Uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-06-21 13:22:24.
Projekt Uchwały

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dwikozy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-06-21 13:22:56.
Projekt Uchwały

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:23:25.
Projekt Uchwały

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (pensum) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest gmina Dwikozy

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:25:15.

Zobacz:
 Projekty Uchwał maj 2019 .  Projekty Uchwał styczeń 2019 .  Projekty Uchwał czerwiec 2018 .  Projekty Uchwał kwiecień 2018 .  Projekty Uchwał luty 2018 .  Projekty Uchwał czerwiec 2017  .  Projekty Uchwał marzec 2017  .  Projekty Uchwał styczeń 2017 .  Projekty Uchwał grudzień 2016 .  Projekty Uchwał listopad 2016 .  Projekty Uchwał marzec 2016 . 
Data wprowadzenia: 2018-06-25 10:25:15
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda