Projekt Uchwały

w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego z wykorzystaniem między innymi: odnawialnych źródeł energii i adaptacyjnego systemu rozproszonych elektrowni słonecznych, oraz udzielenia uogólnionego pełnomocnictwa inwestycyjnego w ramach Porozumienia Międzygminnego.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-11-18 13:47:56.
Projekt Uchwały

w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Dwikozy na lata 2016-2023.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-11-18 14:25:54.
Projekt Uchwały

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-11-18 14:40:02.
Projekt Uchwały

w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Dwikozy pod nazwą Gminny Zespół Oświaty w Dwikozach w jednostkę budżetową Gminy Dwikozy pod nazwą Zespół Administracyjny Jednostek Oświatowych w Dwikozach oraz nadania jej statutu i zmiany Uchwały Nr XIII/50/95 z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie powołania szkół podstawowych w gminie Dwikozy oraz Gminnego Zespołu Oświaty w Dwikozach.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-11-18 14:54:31.
Projekt Uchwały

w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Dwikozy.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-11-18 19:43:44.
Projekt Uchwały

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-11-18 20:50:11.
Projekt Uchwały

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-11-18 21:25:53.
Projekt Uchwały

w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-11-18 21:30:58.
Projekt Uchwały

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-11-18 21:43:47.
Projekt Uchwały

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-11-18 22:06:22.

Zobacz:
 Projekty Uchwał maj 2019 .  Projekty Uchwał styczeń 2019 .  Projekty Uchwał czerwiec 2018 .  Projekty Uchwał kwiecień 2018 .  Projekty Uchwał luty 2018 .  Projekty Uchwał czerwiec 2017  .  Projekty Uchwał marzec 2017  .  Projekty Uchwał styczeń 2017 .  Projekty Uchwał grudzień 2016 .  Projekty Uchwał listopad 2016 .  Projekty Uchwał marzec 2016 . 
Data wprowadzenia: 2016-11-18 22:06:22
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda