Projekt Uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/49/07 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2007 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zmiany Uchwały Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:25:39.
Projekt Uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/91/04 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów, ich zadań i odpowiedzialności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:26:54.
Projekt Uchwały

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dwikozy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:33:04.

Zobacz:
 Projekty Uchwał maj 2019 .  Projekty Uchwał styczeń 2019 .  Projekty Uchwał czerwiec 2018 .  Projekty Uchwał kwiecień 2018 .  Projekty Uchwał luty 2018 .  Projekty Uchwał czerwiec 2017  .  Projekty Uchwał marzec 2017  .  Projekty Uchwał styczeń 2017 .  Projekty Uchwał grudzień 2016 .  Projekty Uchwał listopad 2016 .  Projekty Uchwał marzec 2016 . 
Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:33:04
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda