> Zamówienia 2016

Zamówienia 2016

Zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2016 r. na
opracowanie studium wykonalności

TREŚĆ ZAPYTANIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-12-16 11:57:22 | Data modyfikacji: 2017-01-10 19:38:26.
Zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2016 r. na
wykonanie audytów energetycznych wraz z
kosztorysami

TREŚĆ ZAPYTANIA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-12-16 11:53:15 | Data modyfikacji: 2017-01-10 19:37:58.
Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2016 roku

Utwardzenie drogi dojazdowej i placu manewrowego przy budynku Inkubatora Przetwórczego - Kuchennego w Dwikozach

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-11-10 14:43:28 | Data modyfikacji: 2017-01-10 19:37:30.
Zapytanie ofertowe z dnia 29 września 2016 r.

Zagospodarowanie terenu przy budynku Inkubatora Przetwórczego-Kuchennego w Dwikozach.


W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Paulina Trześniewska w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15. tel 15/831 14 71 wew. 36.

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-09-29 13:05:46 | Data modyfikacji: 2017-01-10 19:37:06.
Zapytanie ofertowe z dnia 13 września 2016r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca opracowania Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwój infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE - PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOC

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-09-13 14:01:50 | Data modyfikacji: 2017-01-10 19:36:41.
Data wprowadzenia: 2016-09-13 14:01:50
Data modyfikacji: 2017-01-10 19:36:41
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy
Wójt Gminy
Marek Łukaszek
Kontakt:
Tel: (15) 831-14-71
Fax: (15) 831-14-04
e-mail: urzad@dwikozy.gmina.pl