Rozeznanie cenowe rynku - 28.02.2019

ROZEZNANIE

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-03-05 12:16:53.
Rozeznanie cenowe rynku na wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości
Mściów - 29.04.2019
 Rozeznanie cenowe rozgraniczenie Mściów .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-04-30 11:00:16.
Zapytanie ofertowe z dnia 31.05.2019 r.

Dwikozy, 31.05.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6.5-1/2019


dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Usługa nadzoru budowlanego dla zadania pn. Wykonanie parkingów oraz wymiana kanalizacji burzowej terenów po byłej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dwikozach (teren poprzemysłowy), jako przystosowanie do współczesnych warunków rozwoju gminy w ramach projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru"


 Baza konkurencyjności link:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19035 


Baza konkurencyjności link do ogłoszenia po zmianach z dnia 05.06.2019 r.: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19035


 

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Informacja dla Wykonawców nr 1

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO PO ZMIANACH aktualne na dzień 05.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA PO ZMIANACH aktualne na dzień 05.06.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:33:09 | Data modyfikacji: 2019-06-05 13:38:51.
Data wprowadzenia: 2019-05-31 13:33:09
Data modyfikacji: 2019-06-05 13:38:51
Opublikowane przez: Mariusz Dominik