ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 10.01.2022 r. na „Zakup
nowoczesnych pomocy dydaktycznych do pracowni
matematyczno - przyrodniczej Szkoły Podstawowej w
Dwikozach”.

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO I ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT I PUNKTACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-01-11 11:33:32 | Data modyfikacji: 2022-03-18 08:20:38.
ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 18.02.2022 r. na na
wykonanie i montaż jednostronnych tablic
informacyjnych.

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT I PUNKTACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-02-18 14:15:15 | Data modyfikacji: 2022-03-18 08:20:59.
Data wprowadzenia: 2022-02-18 14:15:15
Data modyfikacji: 2022-03-18 08:20:59
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda