ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30.12.2020 roku -
Usługa nadzoru inwestorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr ZPI.272.16.2020.MD

dotyczące realizacji zamówienia publicznego pn. Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.

„Rozbudowa zaplecza kulturalnego przy ul. Sportowej w Dwikozach poprzez budowę amfiteatru ze sceną, przebudowę budynku zaplecza sportowego oraz wykonanie niezbędnych instalacji” w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowanego ze środków Gminy Dwikozy. Projekt jest realizowany przez Gminę Dwikozy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa VI „Rozwój miast” Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

TREŚĆ ZAPYTANIA

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

INFORMACJA O WYNIKACH

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2020-12-30 14:18:10.
Data wprowadzenia: 2020-12-30 14:18:10
Opublikowane przez: Mariusz Dominik