Zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2017 r. znak
sprawy: OPS.5113.D1.2017 dla zadania pn.: POMOC
PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-07-28 10:45:16 | Data modyfikacji: 2017-07-28 10:47:35.
Zapytanie ofertowe z dnia 30.06.2017 r. na:
Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych
dla zadania "Kompleksowa rewitalizacja centrum
Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie
zdegradowanego obszaru".

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIKI

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2017-06-30 11:13:14.
Zapytanie ofertowe z dnia 29.06.2017 r. Rozbudowa
świetlicy wiejskiej w Słupczy - budowa garażu
(etap I fundamenty).

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

DOKUMENTACJA I PRZEDMIAR ROBÓT

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2017-06-29 12:48:43 | Data modyfikacji: 2017-06-29 12:51:35.
Zapytanie ofertowe z dnia 09.06.2017 r. na:
Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych
dla zadania "Kompleksowa rewitalizacja centrum
Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie
zdegradowanego obszaru".

TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2017-06-09 13:59:25.
Zapytanie ofertowe z dnia 27.01.2017 r. Rozbudowa
sieci wodociągowej.

Zapytanie ofertowe

Przedmiar i załączniki

Zestawienie ofert cenowych

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2017-01-27 09:50:46.
Zapytanie ofertowe z dnia 09.01.2017 r. znak
sprawy: ZPI.II.271.1.2017

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytów energetycznych wraz z kosztorysami oraz opracowanie studium wykonalności


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-10 19:34:20.
Data wprowadzenia: 2017-01-10 19:34:20
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda