UCHWAŁA NR V/17/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2015 rok.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:21:08 | Data modyfikacji: 2015-02-03 09:21:59.
UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2015 rok.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:23:06 | Data modyfikacji: 2015-02-03 09:24:57.
UCHWAŁA NR V/19/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:23:50 | Data modyfikacji: 2015-02-03 09:25:22.
UCHWAŁA NR V/20/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-02-03 09:24:30 | Data modyfikacji: 2015-02-03 09:25:44.
UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2027.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-02-03 14:58:33 | Data modyfikacji: 2015-02-03 14:59:15.

Zobacz:
 Sesja z 26-01-2015r. .  Sesja z 25-03-2015r.  .  Sesja z 24-04-2015r.  .  Sesja z 03-06-2015r.  .  Sesja z 24-06-2015r.  .  Sesja z 07-08-2015r.  .  Sesja z 09-10-2015r.  .  Sesja z 12-11-2015r.  .  Sesja z 27-11-2015r.  .  Sesja z 29-12-2015r.  . 
Data wprowadzenia: 2015-02-03 14:58:33
Data modyfikacji: 2015-02-03 14:59:15
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda