UCHWAŁA NR XII/53/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-11-19 09:21:35.
UCHWAŁA NR XII/54/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze przetargu.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-11-19 09:22:57.
UCHWAŁA NR XII/55/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-11-19 09:23:48.
UCHWAŁA NR XII/56/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-11-19 09:24:46.
UCHWAŁA NR XII/57/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-11-19 09:25:39.
UCHWAŁA NR XII/58/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXIV/161/13 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dwikozy.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-11-19 09:26:44.

Zobacz:
 Sesja z 26-01-2015r. .  Sesja z 25-03-2015r.  .  Sesja z 24-04-2015r.  .  Sesja z 03-06-2015r.  .  Sesja z 24-06-2015r.  .  Sesja z 07-08-2015r.  .  Sesja z 09-10-2015r.  .  Sesja z 12-11-2015r.  .  Sesja z 27-11-2015r.  .  Sesja z 29-12-2015r.  . 
Data wprowadzenia: 2015-11-19 09:26:44
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda