UCHWAŁA NR XI/49/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 9 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-10-16 17:47:27 | Data modyfikacji: 2015-10-16 17:50:09.
UCHWAŁA NR XI/50/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 9 października 2015 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2016-2019.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-10-16 17:47:45 | Data modyfikacji: 2015-10-16 17:51:29.
UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 9 października 2015 r.

w sprawie uznania skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach za niezasadną.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-10-16 17:47:57 | Data modyfikacji: 2015-10-16 17:53:02.
UCHWAŁA NR XI/48/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 9 października 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015-2029.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-10-20 18:42:50.

Zobacz:
 Sesja z 26-01-2015r. .  Sesja z 25-03-2015r.  .  Sesja z 24-04-2015r.  .  Sesja z 03-06-2015r.  .  Sesja z 24-06-2015r.  .  Sesja z 07-08-2015r.  .  Sesja z 09-10-2015r.  .  Sesja z 12-11-2015r.  .  Sesja z 27-11-2015r.  .  Sesja z 29-12-2015r.  . 
Data wprowadzenia: 2015-10-20 18:42:50
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda