UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach za rok 2014.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-06-12 07:25:35.
UCHWAŁA NR VIII/33/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach za rok 2014.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-06-12 07:26:27.
UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-06-12 07:27:13.
UCHWAŁA NR VIII/35/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dwikozy z wykonania budżetu za 2014 rok.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-06-12 07:28:02.
UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-06-12 07:28:44.
UCHWAŁA NR VIII/37/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie uznania skargi na działalność Wójta Gminy Dwikozy za niezasadną.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-06-12 07:29:21.
UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dwikozach.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-06-12 07:30:02.

Zobacz:
 Sesja z 26-01-2015r. .  Sesja z 25-03-2015r.  .  Sesja z 24-04-2015r.  .  Sesja z 03-06-2015r.  .  Sesja z 24-06-2015r.  .  Sesja z 07-08-2015r.  .  Sesja z 09-10-2015r.  .  Sesja z 12-11-2015r.  .  Sesja z 27-11-2015r.  .  Sesja z 29-12-2015r.  . 
Data wprowadzenia: 2015-06-12 07:30:02
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda