UCHWAŁA NR XIII/59/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.


 

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:35:14.
UCHWAŁA NR XIII/60/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 27 listopada 2015 r

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:35:51.
UCHWAŁA NR XIII/61/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie gminy Dwikozy


 

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:36:29.
UCHWAŁA NR XIII/62/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:37:10.
UCHWAŁA NR XIII/63/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:38:04.
UCHWAŁA NR XIII/64/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru formularzy deklaracji, informacji i załączników do celów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:39:12.
UCHWAŁA NR XIII/65/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr IX/43/03 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 października 2003 roku w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Dwikozy.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:39:43.
UCHWAŁA NR XIII/66/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:40:13.

Zobacz:
 Sesja z 26-01-2015r. .  Sesja z 25-03-2015r.  .  Sesja z 24-04-2015r.  .  Sesja z 03-06-2015r.  .  Sesja z 24-06-2015r.  .  Sesja z 07-08-2015r.  .  Sesja z 09-10-2015r.  .  Sesja z 12-11-2015r.  .  Sesja z 27-11-2015r.  .  Sesja z 29-12-2015r.  . 
Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:40:13
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda