UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-03-30 13:07:11.
UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/18/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2015 rok.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-03-30 13:08:33.
UCHWAŁA NR VI/24/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dwikozy na lata 2014- 2032".

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-03-30 13:09:18.
UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2015 roku.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-03-30 13:10:05.
UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie podziału Sołectwa Romanówka i utworzenia Sołectwa Jaroszówka.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-03-30 13:10:40.
UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Dwikozy.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-03-30 13:11:14.
UCHWAŁA NR VI/28/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-03-30 13:12:02.
UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-03-30 13:12:41 | Data modyfikacji: 2015-03-30 13:14:02.

Zobacz:
 Sesja z 26-01-2015r. .  Sesja z 25-03-2015r.  .  Sesja z 24-04-2015r.  .  Sesja z 03-06-2015r.  .  Sesja z 24-06-2015r.  .  Sesja z 07-08-2015r.  .  Sesja z 09-10-2015r.  .  Sesja z 12-11-2015r.  .  Sesja z 27-11-2015r.  .  Sesja z 29-12-2015r.  . 
Data wprowadzenia: 2015-03-30 13:12:41
Data modyfikacji: 2015-03-30 13:14:02
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda