UCHWAŁA NR IX/40/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-07-01 09:36:45.
UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Zawichost.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-07-01 09:37:27.
UCHWAŁA NR IX/42/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-07-01 09:38:26.
UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli członkostwa gminy Dwikozy w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Sandomierskiej w okresie programowania 2014-2020.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-07-01 09:40:51.
UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania zespołu do zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników i przedstawienia opinii o tych kandydatach na sesji Rady Gminy.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-07-01 09:43:49.

Zobacz:
 Sesja z 26-01-2015r. .  Sesja z 25-03-2015r.  .  Sesja z 24-04-2015r.  .  Sesja z 03-06-2015r.  .  Sesja z 24-06-2015r.  .  Sesja z 07-08-2015r.  .  Sesja z 09-10-2015r.  .  Sesja z 12-11-2015r.  .  Sesja z 27-11-2015r.  .  Sesja z 29-12-2015r.  . 
Data wprowadzenia: 2015-07-01 09:43:49
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda