UCHWAŁA NR XVIII/94/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-06-13 08:24:55.
UCHWAŁA NR XVIII/95/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dwikozach za rok 2015.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-06-13 08:25:46.
UCHWAŁA NR XVIII/96/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dwikozach za rok 2015.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-06-13 08:26:32.
UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-06-13 08:27:09.
UCHWAŁA NR XVIII/98/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dwikozy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-06-13 08:27:48.

Zobacz:
 Sesja z 21-01-2016r.  .  Sesja z 30-03-2016r.  .  Sesja z 29-04-2016r.  .  Sesja z 03-06-2016r.  .  Sesja z 26-08-2016r.  .  Sesja z 07-10-2016r.  .  Sesja z 25-11-2016r.  .  Sesja z 28-12-2016r. . 
Data wprowadzenia: 2016-06-13 08:27:48
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda