UCHWAŁA NR XIX/100/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

XIX1002016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-09-02 10:17:16.
UCHWAŁA NR XIX/101/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały NR XVI/82/2016 z dnia 30 marca 2016 r. Rady Gminy w Dwikozach w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Dwikozach.

XIX1012016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-09-02 10:31:40.
UCHWAŁA NR XIX/102/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie ustalenia sieci przedszkoli na terenie Gminy Dwikozy.

XIX1022016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-09-02 10:32:29.
UCHWAŁA NR XIX/103/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/137/05 Rady Gminy Dwikozy z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dwikozy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

XIX1032016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-09-02 10:33:26.
UCHWAŁA NR XIX/104/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

XIX1042016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-09-02 10:34:04.
UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

XIX1052016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-09-02 10:34:49.
UCHWAŁA NR XIX/106/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 5 lat.

XIX1062016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-09-02 10:35:26.
UCHWAŁA NR XIX/99/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2016-2029.

XIX992016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:13:03.

Zobacz:
 Sesja z 21-01-2016r.  .  Sesja z 30-03-2016r.  .  Sesja z 29-04-2016r.  .  Sesja z 03-06-2016r.  .  Sesja z 26-08-2016r.  .  Sesja z 07-10-2016r.  .  Sesja z 25-11-2016r.  .  Sesja z 28-12-2016r. . 
Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:13:03
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda