UCHWAŁA NR XXI/108/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

XXI1082016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:25:43.
UCHWAŁA NR XXI/110/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

XXI1102016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:26:27.
UCHWAŁA NR XXI/111/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

XXI1112016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:26:56.
UCHWAŁA NR XXI/112/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XXI112.2016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:27:33.
UCHWAŁA NR XXI/113/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

XXI1132016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:28:04.
UCHWAŁA NR XXI/114/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych.

XXI1142016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:28:35.
UCHWAŁA NR XXI/115/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Dwikozy pod nazwą Gminny Zespół Oświaty w Dwikozach w jednostkę budżetową Gminy Dwikozy pod nazwą Zespół Administracyjny Jednostek Oświatowych w Dwikozach oraz nadania jej statutu i zmiany Uchwały Nr XIII/50/95 z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie powołania szkół podstawowych w gminie Dwikozy oraz Gminnego Zespołu Oświaty w Dwikozach.

XXI1152016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:29:29.
UCHWAŁA NR XXI/116/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Dwikozy.

XXI1162016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:29:59.
UCHWAŁA NR XXI/117/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

XXI1172016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:30:51.
UCHWAŁA NR XXI/118/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

XXI1182016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:31:39.
UCHWAŁA NR XXI/119/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Dwikozy.

XXI1192016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:32:15.
UCHWAŁA NR XXI/120/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Dwikozy na lata 2016-2023.

XXI1202016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:32:44.
UCHWAŁA NR XXI/121/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego z wykorzystaniem między innymi: odnawialnych źródeł energii i adaptacyjnego systemu rozproszonych elektrowni słonecznych, oraz udzielenia uogólnionego pełnomocnictwa inwestycyjnego w ramach Porozumienia Międzygminnego.

XXI1212016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-12-02 14:33:45.
UCHWAŁA NR XXI/109/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2016-2029.

XXI1092016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:14:33.

Zobacz:
 Sesja z 21-01-2016r.  .  Sesja z 30-03-2016r.  .  Sesja z 29-04-2016r.  .  Sesja z 03-06-2016r.  .  Sesja z 26-08-2016r.  .  Sesja z 07-10-2016r.  .  Sesja z 25-11-2016r.  .  Sesja z 28-12-2016r. . 
Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:14:33
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda