UCHWAŁA NR XXII/122/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2023”

XXII1222016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:25:35.
UCHWAŁA NR XXII/124/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

XXII1242016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:26:27.
UCHWAŁA NR XXII/125/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

XXII1252016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:27:18.
UCHWAŁA NR XXII/126/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr I/2/2014 Rady Gminy w Dwikozach z 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Dwikozach.

XXII1262016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:28:35.
UCHWAŁA NR XXII/127/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/ 3/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy w Dwikozach.

XXII1272016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:29:18.
UCHWAŁA NR XXII/123/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2016-2029.

XXII1232016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:16:16.

Zobacz:
 Sesja z 21-01-2016r.  .  Sesja z 30-03-2016r.  .  Sesja z 29-04-2016r.  .  Sesja z 03-06-2016r.  .  Sesja z 26-08-2016r.  .  Sesja z 07-10-2016r.  .  Sesja z 25-11-2016r.  .  Sesja z 28-12-2016r. . 
Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:16:16
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda