UCHWAŁA NR XV/71/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2016 rok.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-01 19:02:07.
UCHWAŁA NR XV/72/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-01 19:02:45.
UCHWAŁA NR XV/73/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-01 19:03:31.
UCHWAŁA NR XV/74/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-01 19:04:08.
UCHWAŁA NR XV/75/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez inne niż Gmina Dwikozy osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-01 19:05:01.
UCHWAŁA NR XV/70/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 21 stycznia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2016-2029.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-24 20:04:57.

Zobacz:
 Sesja z 21-01-2016r.  .  Sesja z 30-03-2016r.  .  Sesja z 29-04-2016r.  .  Sesja z 03-06-2016r.  .  Sesja z 26-08-2016r.  .  Sesja z 07-10-2016r.  .  Sesja z 25-11-2016r.  .  Sesja z 28-12-2016r. . 
Data wprowadzenia: 2017-01-24 20:04:57
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda