Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym, z
dn. 13.04.2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://dwikozy.ezamawiajacy.pl


Na stronie <https://dwikozy.ezamawiajacy.pl> pod linkiem https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/26169/details jest udostępniona Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz będą udostępniane ewentualne zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem.

TREŚĆ OGŁOSZENIA NA BZP

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2021-04-13 17:25:54.
Data wprowadzenia: 2021-04-13 17:25:54
Opublikowane przez: Mariusz Dominik
« powrót