Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowoym z dnia 20.11.2021 r. na zadanie: Remont drogi gminnej w Kamieniu Łukawskim oraz budowa przejścia dla pieszych w Winiarach
2021-11-20 16:28:35
Na stronie <https://dwikozy.ezamawiajacy.pl> pod linkiem   https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/45633/details     jest udostępniona jest Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz będą  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowoym z dnia 20.11.2021 r. na zadanie: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320009T Dwikozy, ul. Szkolna
2021-11-20 12:41:49
Na stronie <https://dwikozy.ezamawiajacy.pl> pod linkiem https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/45632/details   jest udostępniona jest Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz będą udostępniane e  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 05.11.2021 r.
2021-11-05 09:25:09
Na stronie <https://dwikozy.ezamawiajacy.pl> pod linkiem https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/44111/details jest udostępniona Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz będą udostępniane ewentualne zmi  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.600.000,00 zł., w tym na pokrycie planowanego deficytu Gminy Dwikozy w 2021 roku w kwocie 4.245.384,00 zł. i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.354.616,00 zł.
2021-07-09 13:30:42
Na stronie <https://dwikozy.ezamawiajacy.pl> pod linkiem https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/40167 jest udostępniona Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz będą udostępniane ewentualne zmiany i wyjaśnieni  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dn. 04.06.2021 r.
2021-06-04 21:05:29
Na stronie <https://dwikozy.ezamawiajacy.pl> pod linkiem https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/30418/details jest udostępniona Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz będą udostępniane ewentualne z  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dn. 22.05.2021 r.
2021-05-22 20:10:26
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://dwikozy.ezamawiajacy.pl   Na stronie <https://dwikozy.ezamawiajacy.pl> pod linkiem https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym, z dn. 13.04.2021 r.
2021-04-13 17:25:54
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://dwikozy.ezamawiajacy.pl Na stronie <https://dwikozy.ezamawiajacy.pl> pod linkiem https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/n  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym, z dnia. 30.03.2021 r.
2021-03-30 16:20:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://dwikozy.ezamawiajacy.pl   Na stronie <https://dwikozy.ezamawiajacy.pl> pod linkiem https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikoz  ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8