Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 320024T Góry Wysokie – Kościół – Kichary Nowe w miejscowości Góry Wysokie w km 0+000,00 do km 0+348,00.
2024-02-16 13:24:01
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/121698/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym na: Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Dwikozy.
2024-02-16 07:26:12
Link do postępowania:   https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/121612/details        ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 05.01.2024 r. na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnikach.
2024-01-05 12:33:35
Link do postępowania https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/118224/details      ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3