Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10.10.2019 r.
2019-10-10 12:58:27
Ogłoszenie nr 608459-N-2019 z dnia 2019-10-10 r. Gmina Dwikozy: Przebudowa rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej nr ewid. 2894 Nowe Kichary w km 0+000 do km 0+160OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: Zam  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 18.09.2019 r.
2019-09-18 09:33:19
Ogłoszenie nr 598827-N-2019 z dnia 2019-09-18 r. Gmina Dwikozy: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 294 Romanówka kierunek Nowy Garbów w km 0+100 do km 0+990OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszeni  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 12.09.2019 roku
2019-09-12 13:24:24
Ogłoszenie nr 596540-N-2019 z dnia 2019-09-12 r. Gmina Dwikozy: Usługa opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowejOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamó  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 23.07.2019 r.
2019-07-23 12:48:26
Ogłoszenie nr 577297-N-2019 z dnia 2019-07-23 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowicach: „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowicach”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Do  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 09.05.2019 r.
2019-05-09 14:08:34
Ogłoszenie nr 510123641-N-2019 z dnia 19-06-2019 r.Gmina Dwikozy: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 949, 146, 150 Czermin – Winiarki w km 0+000 do km 1+340 - w ramach zadania odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk ż  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 08.05.2019 r.
2019-05-08 08:38:44
Ogłoszenie nr 540123805-N-2019 z dnia 19-06-2019 r.Dwikozy:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOGŁOSZENIE DOTYCZY:Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniaINFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIUNumer: 510123883-N-2019Data: 19/06/2019SEKCJA I: ZAMAWIAJĄC  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 29.04.2019 r.
2019-04-29 09:36:01
 Ogłoszenie nr 510120277-N-2019 z dnia 14-06-2019 r.Gmina Dwikozy: 1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 268, 527, 528 Rzeczyca Mokra - Gierlachów w km 0+000 do km 0+870; 2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1, 28 Dwikozy od ul.  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 11.04.2019 roku
2019-04-11 08:26:50
Ogłoszenie nr 510109499-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.Gmina Dwikozy: Przebudowa zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej dz. Ewid. 144, 157 do gospodarstw i użytków rolnych Góry Wysokie (wąwó  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10.04.2019 roku
2019-04-10 14:06:24
Ogłoszenie nr 510109777-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.Gmina Dwikozy: Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 2918, 2919 do gospodarstw i użytków rolnych Nowe Kichary - tzw. "Charu  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 03.04.2019 r.
2019-04-03 12:55:30
    Znak sprawy: ZPI.271.01.2019.MD „KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA CENTRUM GMINY DWIKOZYMAJĄCA NA CELU OŻYWIENIE ZDEGRADOWANEGO OBSZARU” Inwestycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10