Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 30.11.2015 r.
2015-11-30 14:44:58
  Dwikozy: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - Utworzenie inkubatora przetwórczego, kuchennego - budowa obiektu Numer ogłoszenia: 12883 - 2016; data zamieszczenia: 08.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28.10.2015 r.
2015-10-28 13:31:56
Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie: „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” – Utworzenie inkubatora przetwórczego, kuchennego – budowa obiektu 1. Prosimy o wyjaśnienie czy zakr  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Dwikozy o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
2015-10-23 13:51:41
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 12.10.2015 r.
2015-10-12 14:04:57
Dwikozy: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 320021T Góry Wysokie - Góry Wysokie od km 0+660 do km 1+225 2. Przebudowa drogi gminnej nr 320011T Dwikozy - Mściów od km 0+000 do km 0+765 Numer ogłoszenia: 158961 - 2015; data zamieszcz  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z 06.10.2015 r.
2015-10-06 12:27:49
    Dwikozy: Pomoc państwa w zakresie dożywianiaNumer ogłoszenia: 299228 - 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zam&oa  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z 25.08.2015 r.
2015-08-25 14:09:19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 16.07.2015 r.
2015-07-16 14:21:55
Dwikozy: Przebudowa drogi gminnej nr 320045 T Czermin Wieś kierunek las Słupcza w km 0+000 do km 1+500 Numer ogłoszenia: 212924 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane   Zamieszcz  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 06.07.2015 r.
2015-07-06 12:33:09
      Dwikozy: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dwikozy i innych jednostek Numer ogłoszenia: 99689 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: obowią  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 07.05.2015 r.
2015-05-07 15:02:00
Dwikozy: Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych Dwikozy - Zalesie nr drogi gminnej 3200043T w km od 0+536 do km 2+190 N  ...więcej

Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym z dnia 27.04.2015 r.
2015-04-27 14:46:41
Dwikozy: Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych Winiarki - Czermin Kolonia w km od 0+600 do km 1+600, od km 1+800 do km  ...więcej

Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym z dnia 17.04.2015 r.
2015-04-17 09:51:12
Dwikozy: 1. Przebudowa drogi gminnej Winiarki - Lisiny, nr ewid. 144 od km 0+300 do km 1+100 2. Przebudowa drogi gminnej Gałkowice Kolonia kierunek Gałkowice Ocin, nr ewid. 168 w km 0+600 do km 1+000 3. Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca Mokra - Rze  ...więcej

Ogłoszenie o przetagu nieograniczonym z dnia 14.04.2015 r.
2015-04-14 12:38:52
Dwikozy: Budowa łącznika do Wiejskiego Domu Kultury w Nowych Kicharach - etap II Numer ogłoszenia: 80551 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowi  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 21.01.2015 r.
2015-01-21 14:15:23
Dwikozy, 02.03.2015 r. OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT Wójt Gminy Dwikozy informuję o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2015 rok. Na konkurs wpłynęły   ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13