Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 06.09.2023 r. na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Gierlachowie
2023-09-06 14:06:58
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/105102/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym na: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla zwiększenia cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Dwikozy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.
2023-08-29 08:28:14
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/104185/details    ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28.07.2023 r. na: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.786.150,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu Gminy Dwikozy w 2023 roku w kwocie 4.476.450,00 zł i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.309.700,00 zł.
2023-07-28 12:51:23
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/100951/details      ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 28.07.2023 r. na: Zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnością.
2023-07-28 12:13:16
  Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/101535/details      ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 10.07.2023 r. na zadanie: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Słupczy.
2023-07-10 10:33:27
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/99559/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 15.06.2023 r. na zadanie: Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej terenów po byłym PGR w msc. Dwikozy oraz rozbudowa sieci wodociągowych Gminy Dwikozy.
2023-06-15 10:48:29
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/97081/details  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 02.05.2023 r. na zadanie: Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej terenów po byłym PGR w msc. Dwikozy oraz rozbudowa sieci wodociągowych Gminy Dwikozy.
2023-05-02 12:18:54
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/92871/details      ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 06.04.2023 r. na zadanie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową wiaty garażowej
2023-04-06 13:59:24
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/90505/details  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 16.03.2023 r. na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej Nr 320029T Gałkowice – Kolonia Gałkowice od km 0+000 do km 0+429,60
2023-03-17 08:13:59
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/88405/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 10.03.2023 r. na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kichary Etap I
2023-03-10 13:12:08
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/87656/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 10.03.2023 r. na zadanie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki
2023-03-10 13:03:22
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/87637/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 09.02.2023 r. na: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
2023-02-09 15:41:26
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/84791/details      ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 02.02.2023 r. na zadanie: Poprawa funkcjonalności ul. Słonecznej poprzez wymianę nawierzchni zdegradowanej jezdni wraz z wykonaniem oświetlenia.
2023-02-02 13:47:43
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/84222/details      ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13