Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 07.12.2020 r.
2020-12-07 11:22:43
Znak sprawy: ZPI.271.05.2020.MD „Rozbudowa zaplecza kulturalnego przy ul. Sportowej w Dwikozach poprzez budowę amfiteatru ze sceną, przebudowę budynku zaplecza sportowego oraz wykonanie niezbędnych instalacji” w ramach projektu &bdqu  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 27.08.2020 r.
2020-08-27 14:12:47
Znak sprawy:ZPI.271.04.2020.MD „Remont wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej wDwikozach”w ramach projektu „Modernizacja Sali gimnastycznej orazdoposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczejw Szkole Podstawowej wDwikozach&r  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 10.06.2020 r.
2020-06-10 15:03:37
Ogłoszenie nr 549913-N-2020 z dnia 2020-06-10 r. Gmina Dwikozy: „Remont drogi gminnej Nr 320052T Gierlachów – Mściów (Podgaje) od km 0+010 do km 0+780 w msc. Gierlachów oraz remont drogi gminnej Nr 320008T Dwikozy,  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 09.06.2020 r.
2020-06-09 13:37:02
Ogłoszenie nr 549058-N-2020 z dnia 2020-06-09 r. Gmina Dwikozy: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.700.000,00 zł., w tym na pokrycie planowanego deficytu Gminy Dwikozy w 2020 roku w kwocie 3.298.000,00 zł. i spłatę zobowiązań z t  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 28.02.2020 r.
2020-02-28 10:01:02
Ogłoszenie nr 510078810-N-2020 z dnia 08-05-2020 r.Gmina Dwikozy: „Przebudowa – rozbudowa altany grillowej o budynek pełniący funkcję kulturalną w miejscowości Rzeczyca Mokra” etap I – stan surowy. OGŁOSZENIE O UDZIELE  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5