Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 10.06.2022 r. na zadanie: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Winiarach"
2022-06-10 13:17:19
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/63479/details  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 11.04.2022 r. na zadanie: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Winiary.
2022-04-11 13:45:53
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/57459/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 22.03.2022 r. na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar etap I”
2022-03-22 14:12:12
Link do postępowania   https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/55589/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 22.03.2022 r. na zadanie: „Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Dwikozy Etap I”
2022-03-22 14:09:26
Link do postępowania   https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/55558/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowoym z dnia 18.02.2022 r. na zadanie: Termomodernizacja świetlic wiejskich w Górach Wysokich, w Winiarach oraz w Bożydarze.
2022-02-18 12:49:21
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/52927/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowoym z dnia 08.02.2022 r. na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczek
2022-02-08 20:03:24
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/51981/details  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6