Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 13.12.2022 r. na zadanie: Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru.
2022-12-13 14:11:33
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/80741/details      ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.700.000,00 zł., w tym na pokrycie planowanego deficytu Gminy Dwikozy w 2022 roku w kwocie 4.580.000,00 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.120.000,00 zł.
2022-09-23 13:47:57
Link do postępowania:   https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/72560/details        ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym na „Zakup laptopów dla Gminy Dwikozy w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Postępowanie nr ZPI.271.10.2022.MD
2022-09-07 10:34:56
Link do postępowania:   https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/71556/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym na: Zadania związane z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
2022-09-02 15:44:24
  Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/71351/details      ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym na: „Zakup laptopów dla Gminy Dwikozy w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
2022-08-13 12:36:09
  Link do postępowania https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/69645/details  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 08.07.2022 r. na zadanie: Remont drogi gminnej Nr 320022T Kolonia Góry Wysokie – wieś – Góry Wysokie od km 0+000 do km 0+750
2022-07-08 13:35:36
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/66090/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 10.06.2022 r. na zadanie: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Winiarach"
2022-06-10 13:17:19
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/63479/details  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 11.04.2022 r. na zadanie: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Winiary.
2022-04-11 13:45:53
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/57459/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 22.03.2022 r. na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożydar etap I”
2022-03-22 14:12:12
Link do postępowania   https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/55589/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z dnia 22.03.2022 r. na zadanie: „Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Dwikozy Etap I”
2022-03-22 14:09:26
Link do postępowania   https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/55558/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowoym z dnia 18.02.2022 r. na zadanie: Termomodernizacja świetlic wiejskich w Górach Wysokich, w Winiarach oraz w Bożydarze.
2022-02-18 12:49:21
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/52927/details    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowoym z dnia 08.02.2022 r. na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buczek
2022-02-08 20:03:24
Link do postępowania: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/51981/details  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12