Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowym z
dn. 22.05.2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://dwikozy.ezamawiajacy.pl


 


Na stronie <https://dwikozy.ezamawiajacy.pl> pod linkiem https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList jest udostępniona Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz będą udostępniane ewentualne zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem.

TREŚĆ OGŁOSZENIA NA BZP

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2021-05-22 20:10:26 | Data modyfikacji: 2021-05-22 20:20:40.
Data wprowadzenia: 2021-05-22 20:10:26
Data modyfikacji: 2021-05-22 20:20:40
Opublikowane przez: Mariusz Dominik
« powrót