Ogłoszenie o zamówieniu na: Udzielenie kredytu
długoterminowego w kwocie 5.600.000,00 zł., w
tym na pokrycie planowanego deficytu Gminy Dwikozy
w 2021 roku w kwocie 4.245.384,00 zł. i spłatę
zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych
kredytów w wysokości 1.354.616,00 zł.

Na stronie <https://dwikozy.ezamawiajacy.pl> pod linkiem https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/40167 jest udostępniona Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz będą udostępniane ewentualne zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2021-07-09 13:30:42 | Data modyfikacji: 2021-07-09 13:33:35.
Data wprowadzenia: 2021-07-09 13:30:42
Data modyfikacji: 2021-07-09 13:33:35
Opublikowane przez: Mariusz Dominik
« powrót