Ogłoszenie o zamówieniu w trybie podstawowoym z
dnia 20.11.2021 r. na zadanie: Remont drogi
gminnej w Kamieniu Łukawskim oraz budowa
przejścia dla pieszych w Winiarach

Na stronie <https://dwikozy.ezamawiajacy.pl> pod linkiem

 

https://dwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/dwikozy/demand/notice/public/45633/details

 

 

jest udostępniona jest Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz będą udostępniane ewentualne zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2021-11-20 16:28:35 | Data modyfikacji: 2021-11-20 16:29:43.
Data wprowadzenia: 2021-11-20 16:28:35
Data modyfikacji: 2021-11-20 16:29:43
Opublikowane przez: Mariusz Dominik
« powrót