Marek Łukaszek - Wójt Gminy Dwikozy
 osw2013lukaszek.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-09 20:58:47 | Data modyfikacji: 2019-11-18 10:47:25.
Albin Gradziński - Z-ca Wójta Gminy Dwikozy
 osw2013gradzinski.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-09 21:02:30 | Data modyfikacji: 2019-11-18 10:48:02.
Maria Wieczorek - Skarbnik Gminy Dwikozy
 osw2013wieczorek.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-09 21:04:04.
Danuta Matyka - Sekretarz Gminy Dwikozy
 osw2013matyka.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-09 21:07:59.
Józef Walas - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Dwikozach
 osw2013walas.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-09 21:09:28 | Data modyfikacji: 2014-05-09 21:21:02.
Tadeusz Bajda - Prezes Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

Oświadczenie z 20.12.2013 r.

Oświadczenie z 10.04.2014 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-09 13:17:23 | Data modyfikacji: 2014-05-09 21:21:45.
Anna Barańska-Cheba - Członek Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

Oświadczenie z 30.12.2013 r.

Oświadczenie z 24.04.2014 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-09 13:19:21 | Data modyfikacji: 2014-05-09 21:22:19.
Ewa Piorun - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dwikozach
 osw2013piorun.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-09 21:13:45 | Data modyfikacji: 2014-05-09 21:23:02.
Zdzisław Stępień - Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dwikozach
 osw2013stepien.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-09 21:17:23 | Data modyfikacji: 2014-05-09 21:23:27.
Edward Dwojak - Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dwikozach
 osw2013dwojak.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-09 21:18:17 | Data modyfikacji: 2014-05-09 21:23:54.
Mieczysław Sawa - Dyrektor Gminnego Zespołu
Oświaty w Dwikozach
 osw2013sawa.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-09 21:19:19 | Data modyfikacji: 2014-05-09 21:24:19.
Iwona Korczyńska-Sapielak - Dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Dwikozach
 osw2013korczynska.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-09 21:20:17.
Piotr Kiełczewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dwikozach
 osw2013kie.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-09 21:25:56.
Teresa Dobrochna Wódz - Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Dwikozach
 osw2013wodz.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-09 21:28:20.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2024 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2023 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2022 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2021 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2020 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2018 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2016 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2016  .  Oświadczenia majątkowe za rok 2015 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2014 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2013 . 
Data wprowadzenia: 2014-05-09 21:28:20
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda