Marek Łukaszek - Wójt Gminy Dwikozy

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:04:03.
Mariola Żmuda - Zastępca Wójta Gminy Dwikozy

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:08:04.
Agata Kurek - Skarbnik Gminy Dwikozy

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:09:43.
Monika Mochul - Sekretarz Gminy Dwikozy

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:09:55.
Józef Walas - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:10:16.
Joanna Sekulska - Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:10:39.
Zdzisław Stępień - Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:10:59.
Edward Dwojak - Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:11:15.
Iwona Korczyńska-Sapielak - Dyrektor Zespołu
Administracyjnego Jednostek Oświatowych w
Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:12:23.
Piotr Kiełczewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:12:46.
Sebastian Marzec - Prezes Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:13:57.
Anna Barańska-Cheba - Członek Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:14:17.
Magdalena Binek - Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Dwikozach

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:15:13.
Magdalena Rurarz - osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu Wójta

OŚIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:15:33.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2024 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2023 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2022 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2021 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2020 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2018 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2016 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2016  .  Oświadczenia majątkowe za rok 2015 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2014 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2013 . 
Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:15:33
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda