> Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Marek Łukaszek - Wójt Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:47:05.
Maria Wieczorek - Skarbnik Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:48:40 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:49:55.
Monika Mochul - Sekretarz Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:49:00 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:50:43.
Józef Walas - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:50:58 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:50:43.
Joanna Sekulska - Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:51:29 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:50:43.
Zdzisław Stępień - Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:51:51 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:50:43.
Edward Dwojak - Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:54:28 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:50:43.
Mieczysław Sawa - Dyrektor Zespołu
Administracyjnego Jednostek Oświatowych w
Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:54:53 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:50:43.
Iwona Korczyńska-Sapielak - Dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:55:46 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:50:43.
Piotr Kiełczewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:56:06 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:50:43.
Dorota Kula - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:56:37 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:50:43.
Anna Barańska-Cheba - Członek Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:56:57 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:50:43.
Magdalena Binek - po. Dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:57:22 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:50:43.
Magdalena Rurarz - osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu Wójta

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-28 12:52:41 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:50:43.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe za rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2018 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2016 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2016  .  Oświadczenia majątkowe za rok 2015 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2014 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2013 . 
Data wprowadzenia: 2019-05-28 12:52:41
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy
Wójt Gminy
Marek Łukaszek
Kontakt:
Tel: (15) 831-14-71
Fax: (15) 831-14-04
e-mail: urzad@dwikozy.gmina.pl