Marek Łukaszek - Wójt Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:47:05.
Maria Wieczorek - Skarbnik Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:48:40 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:49:55.
Monika Mochul - Sekretarz Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:49:00 | Data modyfikacji: 2019-05-27 14:50:43.
Józef Walas - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:50:58.
Joanna Sekulska - Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:51:29.
Zdzisław Stępień - Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:51:51.
Edward Dwojak - Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:54:28.
Mieczysław Sawa - Dyrektor Zespołu
Administracyjnego Jednostek Oświatowych w
Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:54:53.
Iwona Korczyńska-Sapielak - Dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:55:46.
Piotr Kiełczewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:56:06.
Dorota Kula - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:56:37.
Anna Barańska-Cheba - Członek Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:56:57.
Magdalena Binek - po. Dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:57:22.
Magdalena Rurarz - osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu Wójta

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-05-28 12:52:41.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2024 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2023 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2022 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2021 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2020 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2018 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2016 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2016  .  Oświadczenia majątkowe za rok 2015 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2014 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2013 . 
Data wprowadzenia: 2019-05-28 12:52:41
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda