Marek Łukaszek - Wójt Gminy Dwikozy

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 12:42:24.
Mariola Żmuda - Zastępca Wójta Gminy Dwikozy

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:31:24.
Agata Kurek - Skarbnik Gminy Dwikozy

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:31:35.
Monika Mochul - Sekretarz Gminy Dwikozy

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:31:46.
Joanna Sekulska - Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:32:01.
Zdzisław Stępień - Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:32:13.
Edward Dwojak - Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:32:25.
Iwona Korczyńska-Sapielak - Dyrektor Zespołu
Administracyjnego Jednostek Oświatowych w
Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:32:39.
Piotr Kiełczewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:32:49.
Sebastian Marzec - Prezes Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:32:59.
Anna Barańska-Cheba - Członek Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:33:10.
Magdalena Binek - Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Dwikozach

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:33:20.
Magdalena Rurarz - osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu Wójta

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:33:36.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2024 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2023 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2024 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2023 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2022 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2021 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2020 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2018 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2016 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2016  .  Oświadczenia majątkowe za rok 2015 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2014 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2013 . 
Data wprowadzenia: 2022-05-31 13:33:36
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda