Magdalena Rurarz - osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu Wójta

OŚWIADCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-01-21 08:58:09.
Mieczysław Sawa - Dyrektor Zespołu
Administracyjnego Jednostek Oświatowych w
Dwikozach

OŚWIADCZENIE składane w związku z przejściem na emeryturę

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-09-30 09:22:44.
Iwona Korczyńska-Sapielak - Dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Dwikozach

OŚWIADCZENIE w związku zakończeniem działalności Publicznego Gimnazjum w Dwikozach

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-09-30 09:23:41.
Iwona Korczyńska-Sapielak - Dyrektor Zespołu
Administracyjnego Jednostek Oświatowych w
Dwikozach

OŚWIADCZENIE w związku objęciem stanowiska Dyrektora Zespołu Administracyjnego Jednostek Oświatowych w Dwikozach

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-09-30 09:23:55.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2024 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2023 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2024 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2023 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2022 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2021 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2020 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2018 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2016 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2016  .  Oświadczenia majątkowe za rok 2015 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2014 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2013 . 
Data wprowadzenia: 2019-09-30 09:23:55
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda