Marek Łukaszek - Wójt Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:04:19.
Albin Gradziński - Z-ca Wójta Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:05:17.
Maria Wieczorek - Skarbnik Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:05:29.
Danuta Matyka - Sekretarz Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:05:40.
Józef Walas - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:06:03.
Tadeusz Bajda - Prezes Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:06:24.
Anna Barańska-Cheba - Członek Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:06:54.
Ewa Piorun - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:07:14.
Zdzisław Stępień - Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:07:53.
Edward Dwojak - Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:08:06.
Mieczysław Sawa - Dyrektor Gminnego Zespołu
Oświaty w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:08:25.
Iwona Korczyńska-Sapielak - Dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:08:38.
Piotr Kiełczewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:08:52.
Teresa Dobrochna Wódz - Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:09:08.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2024 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2023 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2022 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2021 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2020 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2018 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2016 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2016  .  Oświadczenia majątkowe za rok 2015 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2014 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2013 . 
Data wprowadzenia: 2015-05-12 13:09:08
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda