Marek Łukaszek - Wójt Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:15:18.
Albin Gradziński - Z-ca Wójta Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:17:43.
Maria Wieczorek - Skarbnik Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:17:55.
Danuta Matyka - Sekretarz Gminy Dwikozy

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:18:05.
Józef Walas - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:23:42.
Ewa Piorun - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:24:58.
Zdzisław Stępień - Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:25:05.
Edward Dwojak - Kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:25:48.
Mieczysław Sawa - Dyrektor Zespołu
Administracyjnego Jednostek Oświatowych w
Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:31:01.
Iwona Korczyńska-Sapielak - Dyrektor Publicznego
Gimnazjum w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:31:24.
Piotr Kiełczewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:31:44.
Teresa Dobrochna Wódz - Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:32:06.
Anna Barańska-Cheba - Członek Zarządu Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:42:46.
Dorota Kula - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Dwikozach

OŚWIADCZENIE składane po powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu

OŚWIADCZENIE za 2016 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-05-19 08:45:01.
Magdalena Binek - po. Dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Dwikozach

OŚWIADCZENIE w związku z powołaniem z dniem 01.09.2017r. na stanowisko po. Dyrektora

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:24:54 | Data modyfikacji: 2017-09-25 11:27:46.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2024 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2023 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2022 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2021 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2020 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2018 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2016 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2016  .  Oświadczenia majątkowe za rok 2015 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2014 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2013 . 
Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:24:54
Data modyfikacji: 2017-09-25 11:27:46
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda