Teresa Dobrochna Wódz - Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Dwikozach

Oświadczenie składane w związku z zakończeniem okresu powołania na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dwikozach

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-10-23 11:55:54.
Albin Gradziński - Z-ca Wójta Gminy Dwikozy

Oświadczenie składane w związku zprzejściem na emeryturę.

ZOBACZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-11-24 14:10:27 | Data modyfikacji: 2017-11-24 14:12:46.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2024 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2023 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2022 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2021 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2020 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2019 .  Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2018 r. .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2018 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2017 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2016 .  Oświadczenia majątkowe składane w trakcie rok 2016  .  Oświadczenia majątkowe za rok 2015 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2015 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2014 .  Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe przed zakończeniem kadencji 2014 .  Oświadczenia majątkowe za rok 2013 . 
Data wprowadzenia: 2017-11-24 14:10:27
Data modyfikacji: 2017-11-24 14:12:46
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda