UCHWAŁA NR XXIII/129/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2017 rok.

XXIII1292017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-29 21:46:38.
UCHWAŁA NR XXIII/130/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego.

XXIII1302017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-29 21:47:19.
UCHWAŁA NR XXIII/131/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok.

XXIII1312017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-29 21:48:05.
UCHWAŁA NR XXIII/132/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dwikozy.

XXIII1322017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-29 21:48:44.
UCHWAŁA NR XXIII/133/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dwikozy dla fragmentu miejscowości Kolonia Gałkowice.

XXIII1332017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-29 21:49:25.
UCHWAŁA NR XXIII/134/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XXII/125/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

XXIII1342017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-29 21:50:16.
UCHWAŁA NR XXIII/128/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 20 stycznia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2017 - 2029.

XXIII1282017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-02-03 13:39:26.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2017r. .  Sesja z 17-02-2017r.  .  Sesja z 24-03-2017r.  .  Sesja z 26-05-2017r.  .  Sesja z 19-06-2017r.  .  Sesja z 11-08-2017r. .  Sesja z 01-09-2017r.  .  Sesja z 22-09-2017r.  .  Sesja z 18-10-2017r.  .  Sesja z 10-11-2017r.  .  Sesja z 08-12-2017r.  .  Sesja z 28-12-2017r.  . 
Data wprowadzenia: 2017-02-03 13:39:26
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda