UCHWAŁA NR XXX/168/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 22 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

XXIX1682017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-10-02 07:52:33.
UCHWAŁA NR XXX/169/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 22 września 2017 r.

w sprawie aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Dwikozy na lata 2016-2023” przyjętego uchwałą Nr XXII/122/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rady Gminy w Dwikozach.

XXIX1692017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-10-02 07:53:11.
UCHWAŁA NR XXX/170/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 22 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia dokumentu „Plan Działania dla Gminy Dwikozy”

XXIX1702017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-10-02 07:53:48.
UCHWAŁA NR XXX/171/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 22 września 2017 r.

w sprawie uznania skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dwikozach za niezasadną.

XXIX1712017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-10-02 07:54:24.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2017r. .  Sesja z 17-02-2017r.  .  Sesja z 24-03-2017r.  .  Sesja z 26-05-2017r.  .  Sesja z 19-06-2017r.  .  Sesja z 11-08-2017r. .  Sesja z 01-09-2017r.  .  Sesja z 22-09-2017r.  .  Sesja z 18-10-2017r.  .  Sesja z 10-11-2017r.  .  Sesja z 08-12-2017r.  .  Sesja z 28-12-2017r.  . 
Data wprowadzenia: 2017-10-02 07:54:24
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda