UCHWAŁA NR XXXIV/190/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

XXXIV1902017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-01-02 18:27:31.
UCHWAŁA NR XXXIV/192/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

XXXIV1922017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-01-02 18:28:08.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2017r. .  Sesja z 17-02-2017r.  .  Sesja z 24-03-2017r.  .  Sesja z 26-05-2017r.  .  Sesja z 19-06-2017r.  .  Sesja z 11-08-2017r. .  Sesja z 01-09-2017r.  .  Sesja z 22-09-2017r.  .  Sesja z 18-10-2017r.  .  Sesja z 10-11-2017r.  .  Sesja z 08-12-2017r.  .  Sesja z 28-12-2017r.  . 
Data wprowadzenia: 2018-01-02 18:28:08
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda