UCHWAŁA NR XXV/140/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

XXV1402017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:04:56.
UCHWAŁA NR XXV/141/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/131/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok.

XXV1412017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:05:37.
UCHWAŁA NR XXV/142/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

XXV1422017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:06:11.
UCHWAŁA NR XXV/143/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2017 roku.

XXV1432017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:06:46.
UCHWAŁA NR XXV/144/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie: uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"

XXV1442017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:07:22.
UCHWAŁA NR XXV/145/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach.

XXV1452017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:07:59.
UCHWAŁA NR XXV/146/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa.

XXV1462017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:08:26.
UCHWAŁA NR XXV/147/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Dwikozy.

XXV1472017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:09:00.
UCHWAŁA NR XXV/148/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

XXV1482017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:09:32.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2017r. .  Sesja z 17-02-2017r.  .  Sesja z 24-03-2017r.  .  Sesja z 26-05-2017r.  .  Sesja z 19-06-2017r.  .  Sesja z 11-08-2017r. .  Sesja z 01-09-2017r.  .  Sesja z 22-09-2017r.  .  Sesja z 18-10-2017r.  .  Sesja z 10-11-2017r.  .  Sesja z 08-12-2017r.  .  Sesja z 28-12-2017r.  . 
Data wprowadzenia: 2017-03-31 13:09:32
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda