UCHWAŁA NR XXIV/135/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

XXIV1352017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-02-17 12:58:06.
UCHWAŁA NR XXIV/136/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Dwikozach.

XXIV1362017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-02-24 20:44:24.
UCHWAŁA NR XXIV/137/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XXII/125/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum, szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

XXIV1372017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-02-24 20:45:39.
UCHWAŁA NR XXIV/138/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dwikozy dla fragmentu miejscowości Kolonia Gałkowice.

XXIV1382017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-02-24 20:46:57.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2017r. .  Sesja z 17-02-2017r.  .  Sesja z 24-03-2017r.  .  Sesja z 26-05-2017r.  .  Sesja z 19-06-2017r.  .  Sesja z 11-08-2017r. .  Sesja z 01-09-2017r.  .  Sesja z 22-09-2017r.  .  Sesja z 18-10-2017r.  .  Sesja z 10-11-2017r.  .  Sesja z 08-12-2017r.  .  Sesja z 28-12-2017r.  . 
Data wprowadzenia: 2017-02-24 20:46:57
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda