UCHWAŁA NR XXIX/164/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 1 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

XXIX1642017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-09-11 07:35:00.
UCHWAŁA NR XXIX/165/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 1 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego.

XXIX1652017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-09-11 07:35:43.
UCHWAŁA NR XXIX/166/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 1 września 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/143/2017 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2017 roku.

XXIX1662017.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-09-11 07:36:26.

Zobacz:
 Sesja z 20-01-2017r. .  Sesja z 17-02-2017r.  .  Sesja z 24-03-2017r.  .  Sesja z 26-05-2017r.  .  Sesja z 19-06-2017r.  .  Sesja z 11-08-2017r. .  Sesja z 01-09-2017r.  .  Sesja z 22-09-2017r.  .  Sesja z 18-10-2017r.  .  Sesja z 10-11-2017r.  .  Sesja z 08-12-2017r.  .  Sesja z 28-12-2017r.  . 
Data wprowadzenia: 2017-09-11 07:36:26
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda